ובכן, התשלום מאפשר לכם לדעת את המספר שחייג אליכם תוך כדי שהוא מחביא את המספר שלו ומונע מכם כל אפשרות לדעת את המספר.