לא. התשלום הוא עבור שירות לשנה מראש. אינכם מצטרפים להוראת קבע בכרטיס אשראי.